تبلیغات
طراحی بنر : 15000 تومان
طراحی لوگو : 50000 تومان
طراحی هدر: 25000 تومان
پک ویژه 1 (یک بنر عمودی + یک بنر افقی) : 25000 تومان
پک ویژه 2 (دو بنر + لوگو + هدر) : 80000 تومان
طراحی قالب وبلاگ : 80000 تومان